הארגון כתרבות

מטפורת הארגון כתרבות היא השלכה של המושג ״תרבות״ כדפוס המשתקף במערכות הידע האידאולוגיה והערכים החברתיים, על הארגון, במטרה להפנות את תשומת הלב להיבטים של הפתחות חברתית בארגון. הארגון הוא כשלעצמו תופעה חברתית, ומושפע מהתרבות ממנו נבע. ארגון שצמח מתוך התרבות האמריקאית על שלל מאפייניה יהיה שונה באופיו מארגון שצמח מתוך התרבות היפנית, וזאת משום שישנה השתכה התנהגותית, בין ההתנהגות הנהוגה בחברה היפנית, יחסי המרות השונים, יחסי העובדים ה לזה, תפישת מציאות שונה לחלוטין, וזה יועתק אל המבנה החברתי התוך ארגוני בכל תרבות שונה.

עם זאת, מטפורת התרבות מציעה דרך ייחודית להתבוננות על ארגונים, ומציעה יכולת התערבות ועיצוב תרבות חדשה בתוך הארגון. היא מלמדת שהאתגר של בניית צורות ארגון וניהול הוא תלוי שינוי תרבותי, שינוי הלכי רוח, שאיפות, פרדיגמות, דימויים, אמונות ומשמעויות משותפות התומכים המציאות העסקית הקיימת ויוצרים את השפעה וכללי ההתנהגות הפנים ארגוניים.

ארגונים המכירים במטפורת התרבות ומשתמשים בתובנותיה בכחמה, בונים תרבות ארגונית מגובשת סביב מערכות משותפות של נורמות, ערכים ורעיונות היוצרות מוקד נאות לעשיית עסקים. לדוגמא, חברת IBM חרתה על דגלה את הסלוגן ״IBM פירושו שירות״ והחדירה את צורת חשיבה זו בקרב העובדים ובכך הצליחו לשפר את איכות השירות עבור הלקוחות. חברת hp קידמו את הרעיון ״מכרו זאת לצוות המכירות״, להפכו את עיקרון זה לערך בתרבות הארגונית של אנשי המכירות שלהם, כך הפעילו את צוות המוכרים לפעול לרצונם של המנהלים, בצורה איכותית יותר בשיטה זו.

יתרון עיקרי של מטפורת התרבות טמון בעובדה שהיא מפנה את תשומת לבנו למשמעות הסמלית הגלומה כמעט בכל היבט מתחומי החיים הארגוניים: היררכיה, כללים ושגרה ארגונית תוך השפעה על האידאולוגיה, הערכים, אמונות, שפה, טקסים, נורמות, ושאר הפרקטיקות החברתיות המעצבות את ההתנהלות בארגון. לאור מטפורת התרבות, אלו ניתנים לעיצוב מחדש, ובכך מקנים יכולת הבניית מציאות לאנשים בעלי תפקידי מפתח בארגון. לפיכך, משימשם העיקרית של מנהיגים ומנהלים היא יצירת מערכות נאותות של משמעות משותפת, שיוכלו להניע בני אדם לרתום את מאמציהם להשגת מטרות הארגון.